Program autoterapii Samopisanie®

Program autoterapii Samopisanie stworzyłam z myślą o osobach, które przechodzą przez trudne momenty w życiu. Program terapeutyczny Samopisanie® oparty jest na dobrze opisanej i sprawdzonej naukowo metodzie pisania ekspresyjnego.

Na czym polega program terapeutyczny Samopisanie®?

Negatywne emocje i stresory kumulują się w ciele i szukają ujścia w postaci chorób somatycznych, ale również w obsesyjnym rozmyślaniu i wspominaniu trudnych wydarzeń. To może prowadzić do zaburzeń poznawczych oraz rytmu snu.  

Moc ekspresywnego pisania polega na uwolnieniu. Hamowanie silnych, negatywnych emocji i myśli o traumatycznych przeżyciach oraz uczuć z nimi związanych wymaga ogromnego wysiłku nie tylko mózgu, ale również całego organizmu.

W akcie terapii pisaniem, rozładowują się negatywne emocje skumulowane przez doświadczenia traumy, stresu lub trudnych przeżyć. Konfrontacja z traumątrudnym wydarzeniem lub przewlekłym stresem poprzez ekspresywne pisanie o nich, uznanie i uszanowanie własnych emocji stopniowo wycisza ogólny stres i uspokaja myśli.

Naukowcy nazywają ten mechanizm „przetwarzaniem poznawczym” – pisanie ekspresywne pomaga w opracowaniu dla samego siebie spójnej narracji o trudnym doświadczeniu i uporządkowaniu traumatycznych wspomnień, a to prowadzi do wyjaśnienia sobie wydarzenia i opracowania jak najlepszych schematów akceptacji trudnych emocji i wydarzeń.

Pisanie ekspresywne daje natychmiastowe efekty, chociaż trzeba pamiętać, że tuż po sesji mogą pojawić się trudne emocje, takie jak smutek, przygnębienie lub rozpacz. Należy pozwolić, aby wszystkie trudne emocje, które się pojawią, „wybrzmiały” do końca. Po kilku godzinach stan emocjonalny poprawi się.

Zasady terapii pisaniem Samopisanie®​

Każdy moduł terapeutyczny składa się z 5 specjalnie zaprojektowanych pytań, które pomogą Ci wyciszyć i opanować emocje związane ze zmianą.

Wykonanie jednego modułu terapeutycznego zajmuje 5 kolejnych dni. Bardzo ważną zasadą jest, aby przez 5 kolejnych dni nie przerywać terapii.  

Efekty pojawią się, jeśli codziennie przez 5 kolejnych dni poświecisz około 20-30 minut na pisanie zgodnie z instrukcją, która znajduje się na filmie poniżej.

Pamiętaj, aby zadanie wykonać po kolei – koniecznie po jednym pytaniu każdego dnia.

Samopisanie®​ w kilku krokach

Nie pisz listu, zapisuj emocje, opowiedz o wydarzeniach, doświadczeniach życiowych. 

Pamiętaj – Samopisanie jest TYLKO dla Ciebie.

Co zrobić aby zacząć terapię pisaniem

Jak działa pisanie ekspresywne

Dokładny mechanizm, w jaki pisanie ekspresywne działa na ludzki mózg, nadal podlega badaniom. Już dzięki pierwszym opracowaniom naukowym, które pojawiły się w latach 80-tych XX wieku, wiemy, że w akcie terapii pisaniem, rozładowują się negatywne emocje skumulowane przez doświadczenia traumy, stresu lub trudnych przeżyć.

Początkowo naukowcy sądzili, że podczas pisania ekspresywnego dokonuje się rodzaj emocjonalnego odrodzenia (katharsis), jednak z rozwojem badań wiemy już, że najważniejsze w Samopisaniu® nie jest pisanie tylko i wyłącznie o emocjach.

Najważniejsze jest, aby opowiedzieć o trudnym wydarzeniu i połączyć z nim nazywanie i opisywanie własnych emocji, które towarzyszą wydarzeniu lub traumie.

Dziennik wdzięcznosci

Specjalnie zaprojektowany Dziennik Wdzięczności możesz pobrać za darmo po wykupieniu dowolnego modułu Samopisania®

Przygotowałam dla Ciebie następujące moduły terapeutyczne

Radzenie sobie z uczuciem straty, żalu i żałoby.

To jest moduł, który pozwoli Ci przejść przez emocje związane ze stratą. Nie tylko w kontekście śmierci osoby bliskiej, ale również szerzej pojętej straty: miłości, przyjaźni lub pracy. Jest to moduł szczególnie przydatny dla osób, które przechodzą przez rozstanie, rozwód, utratę pracy lub śmierć bliskiej osoby.

Radzenie sobie z lękiem, stresem i brakiem poczucia bezpieczeństwa w trakcie zmian życiowych.

To jest moduł, który pomoże Ci opanować uczucie lęku w obliczu znaczących zmian życiowych.

Jak radzić sobie z poczuciem winy?

To moduł, który pomoże Ci poradzić sobie z toksycznym poczuciem winy.

Radzenie sobie z gniewem.

Gniew jest jedną z podstawowych ludzkich emocji, tak elementarną jak szczęście, smutek, niepokój czy obrzydzenie. Te emocje, chociaż trudne, są związane z podstawową potrzebą przetrwania, a ludzie uczyli się ich przez tysiące lat.

Dostęp do jednego Modułu z opisem terapii oraz pytań, które przeprowadzą cię przez 5 dni sesji Samopisania® pozostanie aktywny przez kolejne 5 dni, potrzebne na zakończenie terapii i kosztuje 210 złotych.

Nie musisz być pisarzem, aby sobie pomóc. Po prostu – pisz

Każdy z nas nosi w sobie nieopowiedziane historie. I zdecydowanie – nie musisz myśleć o sobie jako o pisarzu, aby czerpać korzyści z pisania o Twoich emocjach, żalu, stracie lub lęku wobec zmian w życiu.