WMC

Rozdział pt.: „

Women’s Media Center to organizacja non-profit, założona w 2005 roku przez Jane Fonda, Robin Morgan i Glorieę Steinem.

Założycielki znane są w mediach, jako aktywistki i feministki. Każda z nich ma na swoim koncie zwracające uwagę publikacje oraz interesujący życiorys.

Celem samej organizacji jest praca nad zwiększeniem widoczności oraz siły decyzyjnej kobiet i dziewcząt w mediach. WMC dba, aby historie kobiet docierały do jak największego grona odbiorców i co najważniejsze – by zostały wysłuchane z uwagą. Women’s Media Center obrało za zadanie, aby problemy, historie, doświadczenia, wizerunki i głosy kobiet były traktowane z takim samym szacunkiem jak głosy mężczyzn i chłopców.

Organizacja 31 sierpnia 2010 roku nawiązała współpracę z Women’s Campaign Forum Foundation oraz Hunt Alternatives Fund. Współpraca miała zaowocować zmniejszeniem liczby przypadków mizoginii w mediach.

Dodatkowo organizacja prowadzi programy szkoleniowe z wiedzy medialnej i przeprowadzania wywiadów wśród kobiet.

Spis treści:

Cena dziewictwa

ROZDZIAŁ DRUGI

Żony z katalogu

ROZDZIAŁ TRZECI

Znikająca płeć

ROZDZIAŁ PIĄTY

Ile kosztuje żona?

ROZDZIAŁ SZÓSTY

Przegrywy

ROZDZIAŁ SIÓDMY

Women’s Media Center (WMC)
Dodaj tu swój tekst nagłówka