Czy lubisz swoją pracę?

Czy podczas pracy musisz często porozumiewać się z innymi?

Czy kiedyś już zabrałaś głos podczas zebrania?

Czy więcej niż dwa razy w tygodniu pozostajesz wieczorami dłużej w biurze?

Czy prywatnie przyjaźnisz się z niektórymi współpracownikami?

Czy po zakończeniu pracy możesz przestać o niej myśleć?

Czy pracujesz w odosobnieniu?

Czy organizujesz swoją pracę z kalendarzem w ręku?

Czy w ostatnich dwóch latach uczestniczyłaś na koszt firmy w kursie dokształcającym?

Czy zwykle akceptujesz samą siebie?

Czy kilka razy w tygodniu odbywasz narady ze swoim przełożonym?

Czy pracujesz w firmie dłużej niż pięć lat?

Czy podczas ważnych spotkań jesteś pewna swojego dobrego przygotowania?

Czy w ostatnim roku byłaś chora dłużej niż 10 dni?

Czy jesteś wynagradzana powyżej taryfikatora?

Czy chętnie inicjujesz zmiany?

Czy w ostatnim okresie usłyszałaś miłe słowa od współpracowników?

Czy możesz pochwalić się znajomością języków obcych, którą wykorzystujesz w pracy?

Czy jesteś zadowolona z tego, co osiągnęłaś dotychczas w życiu zawodowym?

Czy rzadko musisz wykonywać pracę rutynową?

Czy powierzasz współpracownikom tajemnice zawodowe i prywatne?

Czy w ostatnich trzech latach otrzymałaś awans?

Czy długa praca w tym samym zakładzie jest dla Ciebie czymś pozytywnym?

Czy pracujesz w zespole, w którym współpracują osoby z różnych działów?

Czy jesteś wyczerpująco i z pierwszej ręki informowana o wewnętrznych decyzjach firmie?

Czy jesteś członkiem jakiegoś ciała kolegialnego w Twojej firmie?

Czy masz jakieś wyobrażenie o tym, co chciałabyś osiągnąć w kolejnych dwóch latach pod względem zawodowym?

Czy jesteś określana jako osoba łatwo nawiązująca kontakty?

Czy możesz sobie pozwolić na to, aby od czasu do czasu przyjść do pracy pół godziny później?

Czy wysuwałaś propozycje usprawnienia pracy, które zostały zrealizowane?

Czy przez ostatnie pół roku publicznie Cię pochwalono?

Czy w pracy pozwalasz sobie na okazywanie gniewu?

Czy jeździsz służbowym samochodem?

Czy jeżeli masz problemy w pracy, pytasz przyjaciół o radę?

Czy umiesz skutecznie bronić swojego zdania?

Czy szybko łagodzisz nieporozumienia ze współpracownikami?

Czy po południu często przybywasz ze współpracownikami?

Czy w pracy pozwalasz sobie na prywatne rozmowy?

Czy jesteś w stanie sprostać swoim ambicjom zawodowym?

Czy sądzisz, że inni podziwiają Twoją pewność siebie?

Czy przy podejmowaniu decyzji o sprawach firmy jesteś proszona o radę?

Czy określiłabyś stosunki międzyludzkie w Twojej firmie jako harmonijne?

Czy sądzisz, że Twoja kariera zawodowa opiera się przede wszystkim na Twoich osiągnięciach?

Czy zastępujesz swego bezpośredniego przełożonego?

Czy stosunkowo spokojnie znosisz niepowodzenia?

Czy w znacznej mierze sama sobie wyznaczasz czynności w toku swojej pracy?

Czy w ostatnim tygodniu śmiałaś się serdecznie w biurze?

Czy wprowadzasz nowych pracowników w zakres ich obowiązków?

Adres E-mail